Дослідження Forrester Consulting “Total Economic Impact” G Suite

25 December 2018
10 хвилин

 

Компанії по всьому світі відчувають необхідність залишатися конкурентоспроможними та задовольняти потреби своїх клієнтів, яка зростає з кожним днем. Інструменти, які дозволяють командам миттєво обмінюватися ідеями, віддалено проводити наради, співпрацювати з будь-якого місця в режимі реального часу та працювати на ходу, допомагають компаніям ефективно залучати клієнтів до співпраці у доволі конкурентному середовищі.  Такі результати можливі лише за допомогою “чистої” хмарної структури, яка вже використовується та є кращою за неефективні та застарілі IT-засоби.

Зрозуміло, що спільна робота працівників та мобільність здійснюють вплив на підвищення результатів щоденної роботи, але організаціям важче кількісно оцінити вигоди від цього у грошовому еквіваленті.

Таким чином, компанія Google запросила Forrester Consulting для проведення дослідження Total Economical Impact (TEI), що присвячене вивченню вигоди, яку отримують клієнти Google, використовуючи G Suite в своїх компаніях. Forrester оцінили сумарний економічний ефект протягом трьох років у організаціях, які перейшли від застарілої внутрішньої структури до веб-рішень Google. Щоб зповна і кількісно оцінити значення G Suite, включаючи переваги співпраці та підвищення продуктивності, вони провели інтерв’ю із шістьма поточними клієнтами G Suite. Потім вони об’єднували всі частини відгуків клієнтів для створення репрезентативної комбінованої організації, на основі якої і базувалася розробка моделі Total Economic Impact.

Комбінована організація – це компанія, що надає послуги міжнародного зв’язку, і володіє наступними характеристиками:​

 

Цілі комбінованої організації полягали у покращенні співпраці та комунікації, збільшенні мобільності робочої сили для забезпечення швидшого прийняття рішень та обміну ідеями, підвищенні ефективності та продуктивності і збільшенні залучення працівників, що в свою чергу призведе до загального посилення ділової активності та вищої задоволеності клієнтів результатами.

 

Проведений Forrester Consulting аналіз показав, що ця комбінована організація отримала б значне підвищення ефективності та мобільності вже протягом трьох років.

 

Найголовніше з звіту дослідження Forrester Consulting:

Протягом трьох років компанія з G Suite  отримала б прибуток у розмірі 17,1 млн. доларів з поправкою на ризик, перевищуючи загальні витрати на обслуговування в розмірі 4,2 ​​млн. доларів США. В результаті, коефіцієнт орієнтованої на ризик рентабельності інвестицій склав 304%. Чиста приведена вартість дорівнює $12,9 млн. Це означає, що впродовж трьох років компанія отримає прибуток від 170 836 доларів США на 100 користувачів.

 

Працівники можуть оптимізувати бізнес-процеси, працюючи разом у режимі реального часу за допомогою Google Документів, Таблиць та Презентацій, створюючи платформи для співпраці над проектами в Google Sites, а також отримуючи доступ до файлів і обмінюючись ними за допомогою Google Диску. Така ефективність співпраці заощаджує до двох годин на тиждень у кожного працівника, що протягом трьох років збільшує заощадження на суму понад 8 мільйонів доларів.

 

 

 

 

 

G Suite створює середовище, в якому співробітники можуть працювати разом, обмінюватися ідеями, інноваціями, оцінювати рішення одне одного та покращувати бізнес-продуктивність – і все це без необхідності знаходитись фізично у робочому кабінеті. Можливість працювати звідусіль і приєднуватися до зустрічей віддалено заощаджує комбінованій організації понад 5 мільйонів доларів за 3 роки, а виведення з експлуатації застарілих серверів, програмного забезпечення та телефонних систем заощаджує ще 4 мільйони доларів.

 

 

 

 

Щодо сукупних витрат на на обслуговування, то вони в себе включають:

 

Ризики. Forrester Consulting визначають два типи ризиків, пов’язаних з цим аналізом: “ризик впровадження” та “ризик впливу”.

Ризик впровадження – це ризик того, що запропоноване інвестування в G Suite може відхилятися від початкових або очікуваних вимог, що призведе до збільшення очікуваних витрат.

Ризик впливу – це ризик того, що інвестиції в G Suite можуть не відповідати бізнесовим або технологічним потребам організації, що призведе до зменшення можливої загальної вигоди. Чим більша невизначеність, тим ширший потенційний діапазон результатів для оцінок вартості та користі використання G Suite.

 

Ці висновки є результатом поглибленого аналізу Forrester Consulting, але ми наполегливо рекомендуємо будь-якому клієнту G Suite провести власний аналіз, щоб дізнатись, які конкретні переваги можна отримати завдяки впровадженню G Suite в Україні.

+ Більше публікацій

Також буде цікаво

Усі публікації